Nu växer nya Södra Häggvik fram – gör en intresseanmälan för att vara med på resan!

Södra Häggvik blir en levande stadsdel

Centralt i Sollentuna - som en förlängning av Sollentuna centrum ska det nya Södra Häggvik växa fram! Det som idag utgör ett slumrande handels- och industriområde ska konverteras till en ny, spännande stadsdel innefattande såväl bostäder, service, kontor och hotell.

Byggnationen ska uppföras med stadskaraktär, hög gestaltningsgrad, varierande lägenhetsstorlekar och med olika upplåtelseformer. Stadsrummet ska utformas med kvartersstruktur och levande gatunät med både framtida uteserveringar på Häggviks torg, grönska och lekplats. Södra Häggvik som område har redan idag ett utmärkt kommunikationsläge - oavsett om man tar sig fram per bil, tåg och/ eller buss.

ALM Equity planerar för cirka 1 500 stycken bostäder fördelat på tio etapper i området. I kvarterets sydvästra del planeras det för Sollentunas nya landmärken – tre stycken hus om 23 våningar vardera! De nya landmärkena, vilka blir det hittills högsta husen i Sollentuna kommun kommer att ha spektakulär utsikt över Järvafältet, Edsviken och Stockholm. Information om respektive etapp kommer att presenteras löpande. En första byggstart är planerad till hösten 2017 och ALM Equity’s andel av området beräknas färdigställt 2021.

För att tillskapa en variation i arkitekturen har tre olika arkitektkontor anlitats – Varg Arkitekter, BSK Arkitekter och DinellJohansson.

Gör en intresseanmälan nedan och var därmed först i att få de senaste nyheterna kring Södra Häggvik – ett framtida boende mellan city och världen.

Vad händer just nu?

Just nu arbetar projektgruppen för fullt med områdets framtida utformning tillsammans med bland annat arkitekter, fastighetsmäklare, entreprenörer, Sollentuna kommun och omkringliggande fastighetsägare. Tillsammans planerar vi för säljstarter, byggstarter och tidplaner. För att få ta del av den senaste informationen – gör en intresseanmälan längst ner på sidan.

Är du intresserad?

Välkommen till en ny och spännande stadsdel i Sollentuna. Det händer mycket i projektet - gör en intresseanmälan om du vill veta det senaste.